Fred Nijenhuis

69 Donateurs

€ 1.881 ingezameld

Ik collecteer omdat:
verslaving is een groot en blijvend probleem. Ook in onze gemeente Bunschoten. Samen de schouders eronder. Waypoint helpt bij bewustwording en erkenning. Begeleid verslaafden en hun naasten. Waypoint helpt middels re-integratie en dagbesteding mensen hun plek (opnieuw) te vinden naar een verslavingsvrij bestaan. Help ons deze mensen blijvend te kunnen helpen!